Zpestření tratě díky trailům?

Na pozemku bývalého sadu proběhlo již několik brigád organizovaných AMK za podpory obce. Bylo provedeno základní čištění prvních dvou tras od náletů a větví. Práce jsou z hlediska vysoké finanční náročnosti (pro obec a AMK) v tuto chvíli rozplánované do dvou až tří let.